• head_banner_01

Eddingorgan-düşek

Bedorgan düşek önümleri rahatlygy, goldawy we rahat uky tejribesini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Bu önümlerde düşeklerden we ýassyklardan başlap, ýorgan, ýorgan we ýorgan ýaly zatlar bar.Dürli görnüşdäki elýeterli düşek önümlerini tapmak, ukyňyzyň hilini we umumy abadançylygyny ýokarlandyryp biler. Zawodymyz diýen ýaly20ýorgan-düşek önümlerini öndürmek boýunça ýyllyk tejribe, ortaça ýyllyk satuw bahasy 30 000 000 ABŞ dollaryna ýetýär.Önümlerimiz eksporta gutarýar10ABŞ we Ispaniýa ýaly Demirgazyk Amerika we Europeewropa ýurtlary.Hil standartlary ikinji orunda durýar.Kompaniýamyzyň köp tarapdan düýpli artykmaçlyklary bar.Önüm çotgaly düşek toplumlaryna, organiki pagta rahatlandyryjy,mikrofiber düşek toplumy, 100% poliester rahatlaýjy toplum, 100% poliester list toplumy、 Düşek toplumy 、 Düşek üstleri we goragçylar, düşekli ýassyk ýassygy we dürli görnüşli ýassyklar, şeýle hem matadan tikilen öý saklaýan zatlar.